Plan vol inspiratiebeelden voor het centrum

Een groep betrokken Zeistenaren heeft de afgelopen maanden nagedacht over hoe het centrum er over vier jaar uit kan zien. Zij vormen samen de regiegroep centrum en hebben hun ideeën uitgewerkt in een beeldkwaliteitsplan. Reacties van inwoners, ondernemers en belanghebbenden zijn in dit plan opgenomen. “Wij hebben met dit plan een basis voor het centrum gelegd en nu zijn inwoners, ondernemers en belanghebbenden weer aan zet”, zegt Gerrit Nellestein, voorzitter regiegroep centrum en inwoner van Zeist.

Regiegroep

“Ik hou van Zeist en daarom zei ik meteen ja toen ik gevraagd werd om deel uit te maken van de regiegroep”, vertelt hij. Gerrit woont al jaren in Zeist en was nauw betrokken bij de realisatie van de centrumvisie. Hij zit nu in de regiegroep samen met Anne Meijer (centrumbewoner), Fons Pennings (centrummanager), Egbert Bosman (winkelier en centrumbewoner) en Norbert Jansen (vastgoedspecialist) heeft hij de taak gekregen om samen met de gemeente de ontwikkelingen in het centrum in goede banen te leiden.

Diverse invalshoeken

In de regiegroep wordt vanuit diverse invalshoeken naar het centrum gekeken: bewoners, winkeliers, consumenten en investeerders. “Om tot een goed beeldkwaliteitsplan te komen zijn we met een externe deskundige het centrum ingegaan en hebben we vanuit diverse invalshoeken gekeken naar de realisatie van de centrumvisie.  Zo hebben we bijvoorbeeld gekeken naar de benodigdheden om het winkelen prettiger te maken. Al deze ideeën zijn vervolgens omgezet naar schetsen en die zijn opgenomen in het beeldkwaliteitsplan.”

Reacties

Tussen de reacties op het beeldkwaliteitsplan zaten veel positieve, maar ook kritische reacties. Eén van deze reacties was bijvoorbeeld de vraag of winkelgevels nog wel voldoende in het zicht blijven als er op diverse locaties zitjes en groen komen. Ook gaven mensen aan dat kunstgroen niet in een groen centrum past. Al deze punten zijn door ons besproken en toegevoegd aan het beeldkwaliteitsplan. Dit plan biedt richtlijnen voor de ontwerpen per straat.”

Ontwerpteams

Nu het beeldkwaliteitsplan klaar is, kunnen ontwerpteams aan de slag. Deze teams, bestaande uit bewoners, ondernemers en vastgoedeigenaren van de straten en pleinen, worden ondersteund door een ingenieursbureau met veel ervaring met het vernieuwen van winkelcentra. Er wordt nog gekeken naar de exacte samenstelling van de ontwerpteams en het verdere verloop van het ontwerpproces. Het is de bedoeling dat de eerste ontwerpteams nog dit jaar bij elkaar komen. Het gaat hier om het vernieuwen van de 1e Hogeweg, het Emmaplein, de Markt (inclusief een deel van de Voorheuvel) en de Slotlaan tussen de Korte Steynlaan en de Weeshuislaan.

Blijven communiceren

De regiegroep is na het afronden van het beeldkwaliteitsplan nog niet klaar. “Wij blijven bij iedere fase meekijken en vinden het belangrijk dat we goed blijven communiceren; naar elkaar, maar vooral ook naar buiten. Ondernemers en inwoners moeten op de hoogte blijven van de voortgang van het project. Hierdoor worden veel vragen opgevangen en weet iedereen wat er gebeurt en komen gaat.”

Gerrit Nellestein, voorzitter regiegroep

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Updates

Vanwege de vragen en zorgen over de nieuwe verkeerssituatie in het centrum van Zeist opent de gemeente een tijdelijk informatiepunt aan de Markt in De Klinker. Vanaf zaterdag 9 februari 10.00 uur zijn inwoners, ondernemers en bezoekers hier welkom voor vragen, opmerkingen of zorgen.

Lees verder >>

Op dinsdag 5 februari heeft het college van burgemeester en wethouders een brief gestuurd aan de gemeenteraad over de verkeersmaatregelen die op 28 januari ingingen.

Lees verder >>

Verkeersmaatregelen fase 2

dinsdag 29 januari 2019

Op maandag 28 januari ging fase 2 van het verkeersplan centrum en de wijkverkeersplannen in.

Lees verder >>

Nieuw beeld geeft centrum betekenis

dinsdag 27 november 2018

Het nieuwe beeld aan het Hogewegplantsoen is warm ontvangen.

Lees verder >>

Het centrum is klaar voor de feestdagen. Na de winter maken we het centrum echt af.

Lees verder >>