Planning herinrichting centrum aangepast

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de planning voor de herinrichting van het centrum aan te passen. Dit betekent dat in de zomer de laatste details in orde worden gemaakt bij de winkelstraten die al opnieuw zijn ingericht. De werkzaamheden en hinder in het grootste deel van het centrum zijn eind deze zomer dus achter de rug.

Start herinrichting Emmaplein en Slotlaan

Vanaf 20 augustus worden het Emmaplein bij de H&M en het deel van de Slotlaan vanaf de Weeshuislaan tot en met 1e Hogeweg heringericht. Beide winkelgebieden moeten voor 1 november klaar zijn. Met de vernieuwingen krijgt Zeist een gastvrij centrum met extra groen.

Herinrichting Busstation en Weeshuislaan uitgesteld

Vanaf oktober starten de bouwwerkzaamheden van nieuwbouwproject Piramidon (voorheen Allegro) op de hoek Antonlaan–Weeshuislaan. De bouw duurt bijna 2 jaar. De aannemer heeft een deel van de Weeshuislaan nodig om te bouwen. Het risico op schade aan de nieuwe inrichting is te groot. Het is niet logisch om voor die tijd de (Korte) Weeshuislaan, tussen Slotlaan en Antonlaan, te gaan herinrichten. Ook de herinrichting van het Busstation wordt uitgesteld.

Door beide gebieden nog niet her in te richten wordt ruimte gecreëerd voor de uitkomsten van de pilot met het afsluiten van de Slotlaan. De gesprekken met winkeliers, bewoners en gebruikers van de Slotlaan over de pilot worden in oktober gevoerd. De pilot biedt kansen om tot een nog gastvrijer, gezonder centrum met meer groen te komen.

Planning uitvoering verkeersplan centrum nog niet bekend

Het college van burgemeester en wethouders neemt begin september een besluit over het uitvoeren van het verkeersplan centrum. Het verkeersplan bevat maatregelen, zoals: het afsluiten van de Jagerlaan bij de Slotlaan voor gemotoriseerd verkeer en het instellen van een busbaan langs de Markt. Hierdoor blijft zeker tot 1 oktober de huidige verkeerssituatie bestaan en bij het oude. Uitzondering hierop zijn noodzakelijke afsluitingen als gevolg van werkzaamheden, zoals bij de Slotlaan na de zomervakantie.

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Updates

Per 1 november worden vier verkeers­maatregelen van kracht.

Lees verder >>

Informatiecentrum gesloten

maandag 22 oktober 2018

Het informatiecentrum aan de Weeshuislaan is per 18 oktober definitief gesloten.

Lees verder >>

Op 17 oktober is de eerste helft van de kruising Slotlaan-1e Hogeweg opgeleverd.

Lees verder >>

Vanaf maandag 8 oktober wordt de rijbaan van de Slotlaan tussen de 1e Hogeweg en de Weeshuislaan heringericht. Hierdoor is er tijdelijk geen verkeer meer mogelijk.

Lees verder >>

Op 1 oktober is het zover, dan start de week van de Maaltijd van Zeist! Dit is dan ook het moment om bijvoorbeeld input te geven over de pilot autovrije Slotlaan.

Lees verder >>