Planning herinrichting centrum aangepast

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de planning voor de herinrichting van het centrum aan te passen. Dit betekent dat in de zomer de laatste details in orde worden gemaakt bij de winkelstraten die al opnieuw zijn ingericht. De werkzaamheden en hinder in het grootste deel van het centrum zijn eind deze zomer dus achter de rug.

Start herinrichting Emmaplein en Slotlaan

Vanaf 20 augustus worden het Emmaplein bij de H&M en het deel van de Slotlaan vanaf de Weeshuislaan tot en met 1e Hogeweg heringericht. Beide winkelgebieden moeten voor 1 november klaar zijn. Met de vernieuwingen krijgt Zeist een gastvrij centrum met extra groen.

Herinrichting Busstation en Weeshuislaan uitgesteld

Vanaf oktober starten de bouwwerkzaamheden van nieuwbouwproject Piramidon (voorheen Allegro) op de hoek Antonlaan–Weeshuislaan. De bouw duurt bijna 2 jaar. De aannemer heeft een deel van de Weeshuislaan nodig om te bouwen. Het risico op schade aan de nieuwe inrichting is te groot. Het is niet logisch om voor die tijd de (Korte) Weeshuislaan, tussen Slotlaan en Antonlaan, te gaan herinrichten. Ook de herinrichting van het Busstation wordt uitgesteld.

Door beide gebieden nog niet her in te richten wordt ruimte gecreëerd voor de uitkomsten van de pilot met het afsluiten van de Slotlaan. De gesprekken met winkeliers, bewoners en gebruikers van de Slotlaan over de pilot worden in oktober gevoerd. De pilot biedt kansen om tot een nog gastvrijer, gezonder centrum met meer groen te komen.

Planning uitvoering verkeersplan centrum nog niet bekend

Het college van burgemeester en wethouders neemt begin september een besluit over het uitvoeren van het verkeersplan centrum. Het verkeersplan bevat maatregelen, zoals: het afsluiten van de Jagerlaan bij de Slotlaan voor gemotoriseerd verkeer en het instellen van een busbaan langs de Markt. Hierdoor blijft zeker tot 1 oktober de huidige verkeerssituatie bestaan en bij het oude. Uitzondering hierop zijn noodzakelijke afsluitingen als gevolg van werkzaamheden, zoals bij de Slotlaan na de zomervakantie.

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Updates

Vanwege de vragen en zorgen over de nieuwe verkeerssituatie in het centrum van Zeist opent de gemeente een tijdelijk informatiepunt aan de Markt in De Klinker. Vanaf zaterdag 9 februari 10.00 uur zijn inwoners, ondernemers en bezoekers hier welkom voor vragen, opmerkingen of zorgen.

Lees verder >>

Op dinsdag 5 februari heeft het college van burgemeester en wethouders een brief gestuurd aan de gemeenteraad over de verkeersmaatregelen die op 28 januari ingingen.

Lees verder >>

Verkeersmaatregelen fase 2

dinsdag 29 januari 2019

Op maandag 28 januari ging fase 2 van het verkeersplan centrum en de wijkverkeersplannen in.

Lees verder >>

Nieuw beeld geeft centrum betekenis

dinsdag 27 november 2018

Het nieuwe beeld aan het Hogewegplantsoen is warm ontvangen.

Lees verder >>

Het centrum is klaar voor de feestdagen. Na de winter maken we het centrum echt af.

Lees verder >>