Veel gestelde vragen

Het is logisch dat de herinrichting van het centrum van Zeist veel vragen oproept. Hier geven wij antwoord op veel gestelde vragen. 

De Slotlaan is ingericht als een 'Shared Space-gebied', maar wat betekent dit?

Het 'Shared Space-principe' betekent dat de automobilist zich te gast voelt en de fietsers en voetgangers centraal staan. In de centrumvisie is de Slotlaan aangewezen als autoluw binnen dit principe.

De 'Shared Space'-inrichting hebben we vooral aangebracht op plaatsen waar mensen oversteken. Dus grofweg ter hoogte van alle zijstraten en de doorsteekjes naar het Wilhelminapark. De weg is daar iets verhoogd. Deze verhoging werkt snelheidsremmend.

Op de pagina 'Slotlaan' onder de kop 'Toeliching inrichting' vindt u meer informatie over de inrichting eerste deel Slotlaan.


Waarom heeft de rotonde Montaubanstraat – 1e Hogeweg geen fietsstroken?

Begin november is de rotonde Montaubanstraat–1e Hogeweg weer opengesteld voor verkeer. Op de vernieuwde rotonde zijn geen fietssuggestiestroken aangebracht. Dit is bewust gedaan om de kans dat fietsers zo maar de rotonde oprijden, terwijl zij geen voorrang hebben, te verkleinen.

Wanneer er op de rotonde fietssuggestiestroken liggen, dan zien fietsers dat als hun eigen veilige ruimte terwijl dat niet zo is. Gevolg is wel dat fietsers meer in het midden van de rotonde gaan rijden en (vracht-)auto’s achter hen rijden in plaats van (links) naast de fietser. Dit heeft echter weer als voordeel dat er geen problemen ontstaan wanneer bijvoorbeeld een vrachtwagen afslaat. De fietser rijdt namelijk voor de vrachtwagen en niet in de dode hoek van de vrachtwagen.

Nadat de herinrichting van het centrum helemaal klaar is dan gaan we de herinrichting evalueren, ook van de rotonde. We nemen dit onderwerp nadrukkelijk mee in de evaluatie.

Is het nieuwe centrum toegankelijk voor mindervaliden?

Bij het ontwerpen van het nieuwe centrum is kritisch gekeken naar de toegankelijkheid. Daarom is er nauw samengewerkt met Gehandicapten en Patiënten Platform Zeist (GPPZ) en Bartimeus. In deze samenwerking is tot een voorstel gekomen voor de locatie en vormgeving van voorzieningen voor blinden en slechtzienden.

Voorzieningen voor blinden en slechtzienden

Er is gekozen om, net zoals het voor de herinrichting was, niet het hele centrum vol te leggen met officiële geleidevoorzieningen, zoals de bekende witte ribbeltegels of noppentegels. Dit omdat de witte afwijkende kleur afbreuk doet aan het ontwerp dat juist uit gaat van een zachtere kleur bestrating. Er zijn alleen witte ribbeltegels en noppentegels neergelegd op plaatsen waar dat noodzakelijk is zoals bij bushaltes, oversteekplaatsen en het begin en einde van hellingbanen of trappen. Dit omdat hier verkeersveiligheid met overige verkeersstromen aan de orde is en de aandacht op de verandering van omgeving gegeven moet worden. Op de andere locaties is gekozen voor een informele attentielijn, die bestaat uit klinkers met een iets verhoogde rand. Die zijn voor blinden en slechtzienden voelbaar.

Aanbrenging voorzieningen

De voorzieningen voor blinden en slechtzienden worden per deelgebied tijdens de herinrichting als laatste aangebracht. Dit omdat bij vroegtijdige plaatsing de verhoogde rand beschadigt en dan zijn de randen niet meer voelbaar.
 
Wanneer de voorzieningen per deelgebied zijn aangebracht, dan worden deze door de GPPZ, Bartimeus en de gemeente gecontroleerd. Soms komen hier nog verbeteringen uit naar voren die dan zo snel als mogelijk uitgevoerd worden door de aannemer.

Wat gebeurt er met de verkeersbesluiten?

Hier vindt u meer informatie over de verkeersbesluiten.

Waar komen de kiosken en kunstwerken te staan?

Op een aantal locaties in het nieuwe centrum is ruimte voor kunst. Deze werken hebben een toegevoegde waarde voor het winkelgebied. De kunstwerken komen op de Slotlaan, de 1e Hogeweg en op het Emmaplein.

Meer informatie over kunst in het centrum van Zeist.

Naast kunst komen er op een aantal locaties ook kiosken te staan. Op dit moment wordt samen met bewoners, ondernemers en externe partijen gekeken naar de invulling van deze locaties.

Wat is er met de bestaande kunstwerken in het centrum gebeurd?

Vanwege de herinrichting van het centrum zijn een aantal bestaande kunstwerken tijdelijk opgeslagen, verplaatst en in een geval verwijderd.

Emmaplein: ‘de toevallige ontmoeting’

Dit kunstwerk is in overleg met de kunstenaar gerestaureerd en herplaatst op de rotonde aan de Oranje Nassaulaan.

Rotonde/tunnel Markt: ‘Verkeersdynamiek’

Dit kunstwerk was onderdeel van de in 2016 verwijderde tunnel. Gezien de bouwkundige constructie was het onmogelijk om het kunstwerk zonder beschadigingen te verwijderen. Daarnaast is er geen nieuwe locatie voor dit werk gevonden. Daarom is in overleg met de kunstenaar besloten om het kunstwerk te verwijderen.

Markt: ‘Man en vrouw’

Hhet kunstwerk dat voorheen op het marktplein stond, is vanwege de herinrichting tijdelijk opgeslagen. Naar verwachting krijgt het werk begin 2018 een nieuwe locatie op de Markt.

Parkeergarage Markt: ‘Ot en Sien’

Dit kunstwerk is in overleg met de kunstenaar verplaatst naar basisschool de Hoeksteen in Zeist.

Hogewegplantsoen: ‘le temps s’ecoule’

Op dit moment is het beeld nog te bewonderen in het plantsoen, maar na de herinrichting van het plantsoen zal het kunstwerk een nieuwe bestemming krijgen binnen Zeist. Waar dit zal zijn is nog niet bekend.

Slotlaan: ‘Zitelement’

Dit kunstwerk is geschonken door de Hema. Vanwege de herinrichting van de Slotlaan is het kunstwerk – ook bekend als ‘de rode stoel’ – tijdelijk opgeslagen. Op dit moment wordt er in overleg met de kunstenaar en de Hema naar een nieuwe locatie gezocht.

Wat gaat er gebeuren?

Het centrum van Zeist vernieuwt. Inwoners, ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente werken samen aan een centrum waar het leuk is om te winkelen en te verblijven. Het nieuwe centrum krijgt een groenere uitstraling en voelt gastvrij. In 2018 zal de herinrichting klaar zijn.

Hier vindt u een 3D-animatie van het ontwerp van het nieuwe centrum van Zeist.

Worden tijdens de herinrichting ook bomen gekapt?

Tijdens de herinrichting worden sommige bomen gekapt. Veelal heeft dit te maken met de verwachte levensduur van de bomen. Hier staat tegenover dat er ook nieuwe bomen geplant worden waardoor er na de oplevering van de herinrichting meer bomen in het centrum staan. Doordat hier ook laag groen aan toegevoegd wordt ontstaat er een groener centrum.

Gezonde bomen proberen we waar mogelijk te sparen. Dat geldt zeker voor de grote paardenkastanje in het plantsoen aan de 1e Hogeweg. Het is een prachtige beeldbepalende boom die in het centrum van Zeist uniek is. Lees meer over deze kastanjeboom.

Waar moeten mijn leveranciers laden en lossen?

Zolang er nog niet voor uw deur of in de directe omgeving gewerkt wordt, kunnen de leveranciers op de gebruikelijke locaties laden en lossen.

Op het moment dat er voor uw deur of in de directe omgeving gewerkt wordt, kunnen de leveranciers gebruik maken van andere laad- en losplekken in de buurt.

In overleg met BAM Infra kan er eventueel assistentie verleend worden bij het laden en lossen.

Waar kan ik tijdens de werkzaamheden parkeren?

De herinrichting van het centrum wordt gefaseerd uitgevoerd. Hierdoor blijft het centrum bereikbaar voor auto’s, bussen, vrachtverkeer, fietsers en voetgangers. De bereikbaarheid van de parkeergarages wordt door middel van omleidingsroutes aangegeven.

Meer informatie over parkeren in het centrum en de bereikbaarheid van het centrum.

Is mijn favoriete winkel nog bereikbaar?

Ja, BAM Infra zorgt ervoor dat de winkels bereikbaar zijn voor winkelend publiek en leveranciers. 

Meer informatie over de bereikbaarheid van het centrum en parkeren in het centrum.

Wat te doen bij hinder?

Woont of onderneemt u in het centrum van Zeist en heeft de informatieavond voor uw straat plaatsgevonden? Dan bent u inmiddels in contact gebracht met BAM Infra. Meldingen van eventuele hinder kunnen bij de BAM worden gemeld. Zij zullen vervolgens kijken welke oplossing ze kunnen bieden.

Waar kan ik terecht met vragen?

U kunt contact opnemen met de gemeente via het vijfcijferig telefoonnummer 14 030 of per e-mail via zeist@zeist.nl.

Wie voert het project uit?

BAM Infra voert de herinrichting van het centrum van Zeist uit.

Wat zijn de werktijden van de aannemer?

BAM Infra werkt  van maandag t/m vrijdag van 7.00 uur tot 17.00 uur. Incidenteel kan het voorkomen dat de aannemer hier van afwijkt.  

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Updates

Vanwege de vragen en zorgen over de nieuwe verkeerssituatie in het centrum van Zeist opent de gemeente een tijdelijk informatiepunt aan de Markt in De Klinker. Vanaf zaterdag 9 februari 10.00 uur zijn inwoners, ondernemers en bezoekers hier welkom voor vragen, opmerkingen of zorgen.

Lees verder >>

Op dinsdag 5 februari heeft het college van burgemeester en wethouders een brief gestuurd aan de gemeenteraad over de verkeersmaatregelen die op 28 januari ingingen.

Lees verder >>

Verkeersmaatregelen fase 2

dinsdag 29 januari 2019

Op maandag 28 januari ging fase 2 van het verkeersplan centrum en de wijkverkeersplannen in.

Lees verder >>

Nieuw beeld geeft centrum betekenis

dinsdag 27 november 2018

Het nieuwe beeld aan het Hogewegplantsoen is warm ontvangen.

Lees verder >>

Het centrum is klaar voor de feestdagen. Na de winter maken we het centrum echt af.

Lees verder >>