Partners

Het centrum van Zeist vernieuwt! Meerdere partijen werken samen om het ondernemen, wonen en verblijven in het centrum van Zeist weer aantrekkelijk te maken.

Regiegroep

De regiegroep bestaat uit leden met een verbinding vanuit: de winkeliers, vastgoedeigenaren en bewoners. De gemeente ondersteunt en voorziet de regiegroep van aanvullende, inhoudelijke expertise. De regiegroep brengt brengt advies uit aan de stuurgroep.

Projectgroep

De belangrijkste taken van de projectgroep zijn:

  • zorgen voor bekendmaking van het project in de samenleving;
  • realiseren van de centrumvisie;
  • communicatie tussen alle partijen.

Stuurgroep

De stuurgroep heeft als taak om het proces te bewaken en de besluitvorming door het college van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad voor te bereiden.

Overige partners

  • Ondernemersplein – Ieke Roelofs is het aanspreekpunt voor ondernemers en houdt zich daarnaast bezig met bijvoorbeeld het project Vitaal Centrum;
  • Royal Haskoning DHV heeft zich bezig gehouden met het begeleiden van het ontwerpproces van het nieuwe centrum. Samen met bewoners, ondernemers, vastgoedeigenaren, diverse experts en de gemeente hebben zij het ontwerp voor het nieuwe centrum gemaakt;
  • BAM Infra is de aannemer die de herinrichting uitvoert;
  • Provincie Utrecht is betrokken bij diverse onderdelen van het project Centrum Zeist Vernieuwt;
  • Centrummanagement - de Stichting Centrummanagement behartigt de belangen van de ondernemers in het centrum;
  • Diverse vastgoedeigenaren en makelaars.

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Updates

Nieuw beeld geeft centrum betekenis

dinsdag 27 november 2018

Het nieuwe beeld aan het Hogewegplantsoen is warm ontvangen.

Lees verder >>

Het centrum is klaar voor de feestdagen. Na de winter maken we het centrum echt af.

Lees verder >>

Vanaf 1 november is de verkeerssituatie binnen het centrum gewijzigd. De afsluiting van de Jagerlaan is nog even wennen.

Lees verder >>

De Montaubanstraat krijgt nieuwe afvalcontainers. Die wordt de straat op dinsdag 20 november - en misschien ook op woensdag 21 november - overdag afgesloten.

Lees verder >>

Per 1 november worden vier verkeers­maatregelen van kracht.

Lees verder >>