Partners

Het centrum van Zeist vernieuwt! Meerdere partijen werken samen om het ondernemen, wonen en verblijven in het centrum van Zeist weer aantrekkelijk te maken.

Regiegroep

De regiegroep bestaat uit leden met een verbinding vanuit: de winkeliers, vastgoedeigenaren en bewoners. De gemeente ondersteunt en voorziet de regiegroep van aanvullende, inhoudelijke expertise. De regiegroep brengt brengt advies uit aan de stuurgroep.

Projectgroep

De belangrijkste taken van de projectgroep zijn:

  • zorgen voor bekendmaking van het project in de samenleving;
  • realiseren van de centrumvisie;
  • communicatie tussen alle partijen.

Stuurgroep

De stuurgroep heeft als taak om het proces te bewaken en de besluitvorming door het college van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad voor te bereiden.

Overige partners

  • Ondernemersplein – Ieke Roelofs is het aanspreekpunt voor ondernemers en houdt zich daarnaast bezig met bijvoorbeeld het project Vitaal Centrum;
  • Royal Haskoning DHV heeft zich bezig gehouden met het begeleiden van het ontwerpproces van het nieuwe centrum. Samen met bewoners, ondernemers, vastgoedeigenaren, diverse experts en de gemeente hebben zij het ontwerp voor het nieuwe centrum gemaakt;
  • BAM Infra is de aannemer die de herinrichting uitvoert;
  • Provincie Utrecht is betrokken bij diverse onderdelen van het project Centrum Zeist Vernieuwt;
  • Centrummanagement - de Stichting Centrummanagement behartigt de belangen van de ondernemers in het centrum;
  • Diverse vastgoedeigenaren en makelaars.

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Updates

“We vielen voor het pand vanwege de plek midden in de Slotlaan en de gezellige binnenruimte”. Aan het woord is Jeroen de Goede van Blink. Samen met Ron Schrijvers is hij eigenaar van het restaurant aan de Slotlaan.

Lees verder >>

Bouwvak

woensdag 25 juli 2018

De laatste maanden is gewerkt aan verschillende delen van het centrum van Zeist. Het grootste gedeelte van het gastvrije centrum met meer ruimte voor groen is nu klaar. Vanaf 30 juli start de bouwvak. Na de bouwvak worden de laatste winkelstraten heringericht.

Lees verder >>

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de planning voor de herinrichting van het centrum aan te passen.

Lees verder >>

Gedicht ‘Ik ben jouw plein’ heeft een vaste plek gekregen op het vernieuwde marktplein.

Lees verder >>

De rechtbank heeft uitspraak gedaan over het verkeersplan Centrum. Ook deed zij uitspraak over het wijkverkeersplan Lyceumkwartier-Zuid en Wilhelminapark.

Lees verder >>