Partners

Het centrum van Zeist vernieuwt! Meerdere partijen werken samen om het centrum van Zeist weer aantrekkelijk te maken om te ondernemen, te wonen en te verblijven. De projectorganisatie voor de vernieuwing van het centrum van Zeist bestaat uit 3 groepen met elk hun eigen rol.

1. Regiegroep

De regiegroep bestaat uit leden met een verbinding vanuit: de winkeliers, vastgoedeigenaren en bewoners. De gemeente ondersteunt en voorziet de regiegroep van aanvullende, inhoudelijke expertise. De regiegroep brengt brengt advies uit aan de stuurgroep.

De regiegroep bestaat uit:

 • de heer Bosman;
 • de heer Jansen;
 • de heer Nellestein.

2. Projectgroep

De belangrijkste taken van de projectgroep zijn:

 • zorgen voor bekendmaking van het project in de samenleving;
 • realiseren van de centrumvisie;
 • communicatie tussen alle partijen.

De projectgroep bestaat uit:

 • Wouter Das (projectmanager)
 • Peter Bruel (projectleider/omgevingsmanager herinrichting)
 • Fabian Harbers (directievoerder herinrichting)
 • Ieke Roelofs (accountmanager centrum Ondernemersplein)
 • Jan Bruinink (toezichthouder)
 • Lars Matthijssen (projectleider verkeerscirculatieplan)
 • Eva Banquiero-van Reenen (projectleider gevelfonds)
 • Ruud Paauw (communicatieadviseur)
 • Louise Vrieling (projectmedewerker)

3. Stuurgroep

De stuurgroep heeft als taak om het proces te bewaken en de besluitvorming door het college van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad voor te bereiden.
De stuurgroep komt elke maand bij elkaar en bestaat uit:

 • Marcel Fluitman (wethouder centrum / voorzitter stuurgroep)
 • Roy Luca (wethouder verkeer en inrichting)
 • Sander Jansen (wethouder economie en inrichting)
 • Harry de Wilde (ambtelijk opdrachtgever)
 • Wouter Das (projectmanager)
 • Gerrit Nellestein (voorzitter regiegroep)

Overige partners

 • Ondernemersplein – Sinds 2017 is er een accountmanager centrum aangetrokken: Ieke Roelofs. Zij is het aanspreekpunt voor ondernemers en houdt zich daarnaast bezig met bijvoorbeeld het project Vitaal Centrum;
 • Royal Haskoning DHV heeft zich bezig gehouden met het begeleiden van het ontwerpproces van het nieuwe centrum. Samen met bewoners, ondernemers, vastgoedeigenaren, diverse experts en de gemeente hebben zij het ontwerp voor het nieuwe centrum gemaakt;
 • BAM Infra is de aannemer die de herinrichting uitvoert;
 • Provincie Utrecht is betrokken bij diverse onderdelen van het project Centrum Zeist Vernieuwt;
 • Centrummanagement - de Stichting Centrummanagement behartigt de belangen van de ondernemers in het centrum;
 • Diverse vastgoedeigenaren en makelaars.

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Updates

Vanaf deze maand kunnen bezoekers van het centrum, op verzoek van ondernemers, ook parkeren in de Meester de Klerkstraat.

Lees verder >>

Op de Slotlaan en Voorheuvel worden vanaf 29 januari nieuwe lantaarnpalen geplaatst.

Lees verder >>

Eerste bomen en planten geplant

maandag 15 januari 2018

Het nieuwe centrum wordt groen! Zo komen er in vrijwel het gehele centrum meer bomen dan er stonden.

Lees verder >>

Op maandag 14 mei vindt voor de 5e keer het Businessevent in de gemeente Zeist plaats.

Lees verder >>

Welkom in het centrum

donderdag 14 december 2017

De Voorheuvel is bijzonder! We verwelkomen een aantal nieuwe ondernemers en winkels die de afgelopen maanden een nieuwe invulling hebben gegeven aan een zestal panden in deze straat.

Lees verder >>