Partners

Het centrum van Zeist vernieuwt! Meerdere partijen werken samen om het ondernemen, wonen en verblijven in het centrum van Zeist weer aantrekkelijk te maken.

Regiegroep

De regiegroep bestaat uit leden met een verbinding vanuit: de winkeliers, vastgoedeigenaren en bewoners. De gemeente ondersteunt en voorziet de regiegroep van aanvullende, inhoudelijke expertise. De regiegroep brengt brengt advies uit aan de stuurgroep.

Projectgroep

De belangrijkste taken van de projectgroep zijn:

  • zorgen voor bekendmaking van het project in de samenleving;
  • realiseren van de centrumvisie;
  • communicatie tussen alle partijen.

Stuurgroep

De stuurgroep heeft als taak om het proces te bewaken en de besluitvorming door het college van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad voor te bereiden.

Overige partners

  • Ondernemersplein – Ieke Roelofs is het aanspreekpunt voor ondernemers en houdt zich daarnaast bezig met bijvoorbeeld het project Vitaal Centrum;
  • Royal Haskoning DHV heeft zich bezig gehouden met het begeleiden van het ontwerpproces van het nieuwe centrum. Samen met bewoners, ondernemers, vastgoedeigenaren, diverse experts en de gemeente hebben zij het ontwerp voor het nieuwe centrum gemaakt;
  • BAM Infra is de aannemer die de herinrichting uitvoert;
  • Provincie Utrecht is betrokken bij diverse onderdelen van het project Centrum Zeist Vernieuwt;
  • Centrummanagement - de Stichting Centrummanagement behartigt de belangen van de ondernemers in het centrum;
  • Diverse vastgoedeigenaren en makelaars.

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Updates

Per 1 november worden vier verkeers­maatregelen van kracht.

Lees verder >>

Informatiecentrum gesloten

maandag 22 oktober 2018

Het informatiecentrum aan de Weeshuislaan is per 18 oktober definitief gesloten.

Lees verder >>

Op 17 oktober is de eerste helft van de kruising Slotlaan-1e Hogeweg opgeleverd.

Lees verder >>

Vanaf maandag 8 oktober wordt de rijbaan van de Slotlaan tussen de 1e Hogeweg en de Weeshuislaan heringericht. Hierdoor is er tijdelijk geen verkeer meer mogelijk.

Lees verder >>

Op 1 oktober is het zover, dan start de week van de Maaltijd van Zeist! Dit is dan ook het moment om bijvoorbeeld input te geven over de pilot autovrije Slotlaan.

Lees verder >>