Partners

Het centrum van Zeist vernieuwt! Meerdere partijen werken samen om het centrum van Zeist weer aantrekkelijk te maken om te ondernemen, te wonen en te verblijven. De projectorganisatie voor de vernieuwing van het centrum van Zeist bestaat uit 3 groepen met elk hun eigen rol.

1. Regiegroep

De regiegroep bestaat uit leden met een verbinding vanuit: de winkeliers, vastgoedeigenaren en bewoners. De gemeente ondersteunt en voorziet de regiegroep van aanvullende, inhoudelijke expertise. De regiegroep brengt brengt advies uit aan de stuurgroep.

De regiegroep bestaat uit:

 • de heer Bosman;
 • de heer Jansen;
 • de heer Nellestein.

2. Projectgroep

De belangrijkste taken van de projectgroep zijn:

 • zorgen voor bekendmaking van het project in de samenleving;
 • realiseren van de centrumvisie;
 • communicatie tussen alle partijen.

De projectgroep bestaat uit:

 • Wouter Das (projectmanager)
 • Peter Bruel (projectleider/omgevingsmanager herinrichting)
 • Fabian Harbers (directievoerder herinrichting)
 • Ieke Roelofs (accountmanager centrum Ondernemersplein)
 • Jan Bruinink (toezichthouder)
 • Lars Matthijssen (projectleider verkeerscirculatieplan)
 • Eva Banquiero-van Reenen (projectleider gevelfonds)
 • Ruud Paauw (communicatieadviseur)
 • Louise Vrieling (projectmedewerker)

3. Stuurgroep

De stuurgroep heeft als taak om het proces te bewaken en de besluitvorming door het college van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad voor te bereiden.
De stuurgroep komt elke maand bij elkaar en bestaat uit:

 • Laura Hoogstraten (wethouder centrum / voorzitter stuurgroep)
 • Wouter Catsburg (wethouder verkeer en inrichting)
 • Sander Jansen (wethouder economie en inrichting)
 • Harry de Wilde (ambtelijk opdrachtgever)
 • Wouter Das (projectmanager)
 • Gerrit Nellestein (voorzitter regiegroep)

Overige partners

 • Ondernemersplein – Sinds 2017 is er een accountmanager centrum aangetrokken: Ieke Roelofs. Zij is het aanspreekpunt voor ondernemers en houdt zich daarnaast bezig met bijvoorbeeld het project Vitaal Centrum;
 • Royal Haskoning DHV heeft zich bezig gehouden met het begeleiden van het ontwerpproces van het nieuwe centrum. Samen met bewoners, ondernemers, vastgoedeigenaren, diverse experts en de gemeente hebben zij het ontwerp voor het nieuwe centrum gemaakt;
 • BAM Infra is de aannemer die de herinrichting uitvoert;
 • Provincie Utrecht is betrokken bij diverse onderdelen van het project Centrum Zeist Vernieuwt;
 • Centrummanagement - de Stichting Centrummanagement behartigt de belangen van de ondernemers in het centrum;
 • Diverse vastgoedeigenaren en makelaars.

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Updates

Nieuw zebrapad Antonlaan

donderdag 14 juni 2018

De Antonlaan heeft, nabij de Weeshuislaan, een nieuw zebrapad gekregen.

Lees verder >>

Nieuwe verlichting centrum

dinsdag 12 juni 2018

Naast nieuw straatwerk krijgt het centrum ook nieuwe lichtmasten.

Lees verder >>

Maandag 11 juni is BAM Infra gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de 2e fase van het Emmaplein (richting de Markt). Het is de bedoeling de herinrichting van het Emmaplein voor 1 augustus klaar te hebben.

Lees verder >>

Op 16 juni opende van de Wereldwinkel aan de 1e Hogeweg de deuren. Twee vrijwilligers vertellen over de verhuizing.

Lees verder >>

Vanaf woensdag 6 juni 2018 vernieuwt BAM Infra de stoep van de Weeshuislaan, aan de kant van Compusupply. Om de hinder te beperken worden de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd.

Lees verder >>