Verkeer

Met de centrumvisie werken we toe naar een groen, gezond en gastvrij centrum van Zeist waar het  aantrekkelijker is om te winkelen en te verblijven. Uitgangspunt van de verkeersmaatregelen in het centrum is dat Zeist een autoluw centrum krijgt waarin verblijven centraal staat. Dit betekent dat het doorgaand verkeer uit het centrum geweerd wordt. Minder gemotoriseerd verkeer geeft meer ruimte voor winkelend publiek,fietsers en groen.

Het centrum blijft wel voor autoverkeer en openbaar vervoer goed bereikbaar. De verkeersmaatregelen in het centrum zullen effect hebben op omliggende wijken. Daarom zijn er aanvullende wijkverkeersplannen opgesteld. Ook worden er buiten het centrum diverse wegen aangepast.

De verkeersmaatregelen worden in 2 fases ingesteld binnen het centrum.

Hieronder is te lezen wat de verkeersmaatregelen binnen en buiten het centrum zijn en welke aanpassingen aan wegen buiten het centrum zullen plaatsvinden.

1. Verkeersmaatregelen binnen het centrum

Op 3 maart 2015 stemde de gemeenteraad in met de centrumvisie en het bijbehorende verkeersplan dat bestaat uit diverse verkeerscirculatiemaatregelen.

Daarna zijn er diverse gesprekken gevoerd met belanghebbenden over de gevolgen van dit verkeersplan. Het college heeft vervolgens de verkeerscirculatiemaatregelen in procedure gebracht door het nemen van verkeersbesluiten.

Verkeerscirculatiemaatregelen

Op 6 december 2016 heeft het college besloten de volgende verkeerscirculatiemaatregelen in procedure te brengen:

 1. afsluiten Jagerlaan ter hoogte van de Slotlaan;
 2. openstellen busstation richting de Boulevard;
 3. afsluiten Korte Steynlaan voor autoverkeer;
 4. afsluiten Geiserlaan ter hoogte van de Steynlaan;
 5. eenrichtingsverkeer tunnel Meester de Klerkstraat richting de Weeshuislaan;
 6. afsluiten Rozenstraat ter hoogte van de Voorheuvel;
 7. afsluiten voormalig tunneltje Klinker (Markt) voor autoverkeer en openstellen voor busverkeer;
 8. afsluiten (korte) Weeshuislaan ter hoogte van de Slotlaan;
 9. eenrichtingsverkeer Slotlaan, tussen de 1e Hogeweg en de (korte) Weeshuislaan.

Vijf definitieve verkeersbesluiten

De 9 verkeerscirculatiemaatregelen zijn opgenomen in de volgende verkeersbesluiten:

 1. verkeersbesluit ‘Afsluiten Jagerlaan’ (kenmerk 210527)
 2. verkeersbesluit ‘Korte Steynlaan – Slotlaan (busstation) – Geiserlaan’ - meerdere maatregelen (kenmerk 210529)
 3. verkeersbesluit ‘Instellen van eenrichtingsverkeer in de Meester de Klerkstraat’ (kenmerk 210533)
 4. verkeersbesluit ‘Weeshuislaan – Voorheuvel – Slotlaan – 1e Hogeweg’ – meerdere verkeersmaatregelen (kenmerk 210535)
 5. verkeersbesluit inzake het permanent afsluiten van de Rozenstraat ter hoogte van de aansluiting op de Voorheuvel (kenmerk 210534)

De 5 verkeersbesluiten zijn op 16 januari 2017 in de Staatscourant gepubliceerd.

Uitspraak rechtbank over verkeersplan Centrum

Binnen de wettelijke beroepstermijn stond voor belanghebbenden de mogelijkheid open om beroep in te stellen bij de rechtbank tegen hierboven genoemd verkeersbesluiten. Een aantal partijen heeft van de mogelijkheid gebruik gemaakt om beroep aan te tekenen. Op 28 juni 2018 deed de rechtbank uitspraak. In haar uitspraak heeft de rechtbank alle ingestelde beroepen ongegrond verklaard en daarmee de gemeente in het gelijk gesteld.

Een aantal partijen heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om hoger beroep in te stellen tegen dit verkeersbesluit. Het is nu wachten op de Raad van de State.

plattegrond met toelichting
Verkeersmaatregelen binnen het centrum

2. Verkeersmaatregelen buiten het centrum: 'Lyceumkwartier(-zuid)/Wilhelminapark' en 'Jagerlaan en omgeving'

Naast de verkeersmaatregelen in het centrum zijn, in overleg met bewoners van de wijken ‘Lyceumkwartier(-zuid)/Wilhelminapark’ en ‘Jagerlaan en omgeving’, wijkverkeersplannen met verkeerscirculatiemaatregelen opgesteld. Deze verkeerscirculatiemaatregelen moeten de ongewenste verkeersstromen, die door het verkeersplan centrum kunnen ontstaan, tegengaan.

Wijkverkeersplan 'Jagerlaan en omgeving'

Het wijkverkeersplan 'Jagerlaan en omgeving' bestaat uit het instellen van eenrichtingsverkeer op de straten:

 1. Costerlaan, van Steynlaan tot Jagerlaan (behalve tussen de Krugerlaan en het hofje);
 2. Krugerlaan, van Joubertlaan tot Steynlaan;
 3. Jagerlaan, van Costerlaan tot Antonlaan;
 4. Cronjélaan, van Steynlaan tot Jagerlaan;

Het verkeersbesluit met de verkeerscirculatiemaatregelen ‘Jagerlaan en omgeving’ (kenmerk 0238102) is op 21 augustus 2017 gepubliceerd in de Staatscourant. Belanghebbenden hebben geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om beroep in te stellen tegen dit verkeersbesluit. Daarmee is dit verkeersbesluit onherroepelijk.

Wijkverkeersplan 'Lyceumkwartier(-zuid)/Wilhelminapark'

In het wijkverkeersplan ‘Lyceumkwartier(-zuid)/Wilhelminapark’ wordt op verschillende wegen eenrichtingsverkeer ingesteld om een ongewenste verkeersstroom door de wijken te voorkomen.

Het verkeersbesluit voor de verkeerscirculatiemaatregelen 'Lyceumkwartier(-zuid)/Wilhelminapark' (kenmerk 0238103) is op 21 augustus 2017 gepubliceerd in de Staatscourant. Hierin zijn de volgende verkeersmaatregelen opgenomen:

 1. Verlengde Slotlaan, van Lindenlaan naar rotonde Boulevard-Antonlaan;
 2. Lyceumlaan, van Fransen van de Puttelaan naar rotonde Boulevard–Antonlaan;
 3. Pauw van Wieldrechtlaan, van Boslaan naar Fransen van de Puttelaan;
 4. Professor Lorentzlaan, van Boslaan naar Fransen van de Puttelaan (met een uitzondering voor bestemmingsverkeer).

Uitspraak rechtbank over wijkverkeersplan Lyceumkwartier-Zuid en Wilhelminapark

Binnen de beroepstermijn stond voor belanghebbenden de mogelijkheid open om beroep in te stellen bij de rechtbank. Een partij heeft van de mogelijkheid gebruik gemaakt om beroep aan te tekenen. Op 28 juni 2018 deed de rechtbank uitspraak.

Het beroep is ongegrond verklaard, op één onderdeel na. In haar uitspraak heeft de rechtbank het besluit om eenrichtingsverkeer in te stellen op de Professor Lorentzlaan, tussen de Boslaan en Fransen van der Puttelaan, in tact gelaten, maar niet de bijbehorende uitzondering voor bestemmingsverkeer.

Beide partijen hebben geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om hoger beroep in te stellen tegen dit verkeersbesluit. Daarmee is dit verkeersbesluit onherroepelijk.

plattegrond met toelichting
Wijkverkeersplan Jagerlaan en omgeving
plattegrond met toelichting
Wijkverkeersplan Lyceumkwartier-Zuid en Wilhelminapark

3. Aanpassingen wegen buiten het centrum

Naast de verkeerscirculatiemaatregelen in het centrum en in de wijken 'Lyceumkwartier(-zuid)/Wilhelminapark' en 'Jagerlaan en omgeving' wordt een aantal wegen buiten het centrum aangepast:

 • Samen met een vertegenwoordiging van de Lindenlaan zijn aanvullende maatregelen opgesteld die de verkeersintensiteit moeten beperken.
 • Ook worden infrastructurele maatregelen genomen op de Bergweg. De route Steynlaan–Bergweg–Jacob van Lenneplaan wordt namelijk de alternatieve noord-zuid-route.

Andere (verkeers-)problemen in de wijk

Uit de gesprekken met de bewoners voor het opstellen van de wijkverkeersplannen kwamen ook andere problemen naar voren. Dit ging bijvoorbeeld over de inrichting van straten zoals te smalle stoepen of onoverzichtelijke kruispunten. Ook kwam het parkeerbeleid ter sprake. De deelnemers aan de dialoog hebben aangegeven hier graag nog over in gesprek te willen.

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Updates

Per 1 november worden vier verkeers­maatregelen van kracht.

Lees verder >>

Informatiecentrum gesloten

maandag 22 oktober 2018

Het informatiecentrum aan de Weeshuislaan is per 18 oktober definitief gesloten.

Lees verder >>

Op 17 oktober is de eerste helft van de kruising Slotlaan-1e Hogeweg opgeleverd.

Lees verder >>

Vanaf maandag 8 oktober wordt de rijbaan van de Slotlaan tussen de 1e Hogeweg en de Weeshuislaan heringericht. Hierdoor is er tijdelijk geen verkeer meer mogelijk.

Lees verder >>

Op 1 oktober is het zover, dan start de week van de Maaltijd van Zeist! Dit is dan ook het moment om bijvoorbeeld input te geven over de pilot autovrije Slotlaan.

Lees verder >>