1e Hogeweg - Meester de Klerkstraat

Kom en ontdek het ontwerp voor het 1e Hogewegplantsoen

Op zaterdag 28 oktober 2017 onthult wethouder Marcel Fluitman om 13.00 uur het ontwerp voor het 1e Hogewegplantsoen. Het betreft een herinrichting van het gehele plantsoen. De onthulling vindt plaats in het huidige plantsoen.

Het Hogewegplantsoen wordt een ontmoetingsplek voor jong en oud. Het zal haar groene karakter behouden, de grote kastanjeboom blijft staan en er komt een kunstwerk.

De kastanje in het Hogewegplantsoen gaat het warm krijgen!

Bij de herinrichting van het centrum worden de gezonde bomen zo veel mogelijk bewaard. Dat geldt zeker voor de grote paardenkastanje in het plantsoen aan de 1e Hogeweg. Het is een prachtige beeldbepalende boom die in het centrum van Zeist uniek is. Het feit dat de boom zo imposant groot heeft kunnen worden, heeft diverse oorzaken. Eén van de belangrijkste oorzaken is dat de boom altijd de ruimte heeft gehad om zich te ontwikkelen.

Ruimte voor de boom in het centrumplan

De boom en het plantsoen zijn een restant van de buitenplaats ‘Huis te Bosch’. Deze buitenplaats werd omstreeks 1835 gebouwd. Het huis werd gesloopt in 1933 om plaats te maken voor winkels. Wat overbleef was een deel van de tuin aan de 1e Hogeweg. In 1934 werd op deze plek rondom een achthoekig pleintje een nieuwbouwproject gerealiseerd. Daarbij bleef de kastanje staan.

Deze prachtige paardenkastanje heeft, tot nu toe, alle ruimte gehad om zijn takken, maar belangrijker nog, zijn wortelgestel te ontwikkelen. Een wijze les in de behandeling van bomen. Willen we mooie grote bomen? Dan zullen we ze de ruimte moeten geven. Gelukkig blijft de boom bij deze herinrichting staan en zal hij wederom worden ingepast in het plan.

Zieke paardenkastanje behandelen met warmte

De kastanje ziet er gezond uit, maar hij is wel ziek. Helaas is de boom aangetast door de kastanjebloedingsziekte. In veel gevallen is dit een aantasting waar de boom zich niet meer van herstelt. Bij deze kastanje is de aantasting nog maar klein. De gemeente Zeist gaat daarom proberen om de boom te laten behandelen.

De landbouwuniversiteit in Wageningen heeft, met een bedrijf, een methode ontwikkeld om de bacterieaantasting te lijf te gaan. Zij hebben ontdekt dat de bacterie niet tegen hoge temperaturen kan. Er is afgesproken dat de kastanje, na de bladval, zal worden behandeld. Er is geen garantie dat de aantasting dan weg blijft, maar over het algemeen is de behandeling zeer effectief. U hoeft dus niet te schrikken als de boom straks in de hekken wordt gezet en de boom wordt ingepakt in tuinslangen. Deze horen bij de warmwaterbehandeling.

Bestrijding kastanjemineermot

Daarmee zijn we er nog niet. Helaas wordt de boom ook nog eens aangevallen door de kastanjemineermot. Deze kleine diertjes zuigen het sap uit de bladeren. Hier gaat de boom niet dood van, maar het draagt ook niet bij aan de gezondheid. Om deze boom de beste voorwaarden te geven gaat de gemeente ook hier wat aan proberen te doen.
De larven van de mineermot overleven de winter in de bladeren van de kastanje. De bladeren zullen daarom zo veel mogelijk worden opgeruimd. Dat kan helaas niet overal in de gemeente, maar deze locatie leent zich daar heel goed voor.

In het voorjaar zullen de motjes worden bestreden. Dat zal gebeuren door een strook ‘plakband’ om de stam te plakken en feromoonvallen in de kroon te plaatsen. Als de larven uitkomen, vliegen de mannetjes uit. De vrouwtjes zijn echter vleugelloos en moeten omhoog kruipen langs de stam. De strook ‘plakband’ houdt de vrouwtjes tegen. De feromoonvallen zijn voor de mannetjes.

Laten we hopen dat deze behandelingen effectief zijn en dat we daardoor nog langer van deze fantastische boom kunnen genieten!

Paardenkastanje
Paardenkastanje in het 1e Hogewegplantsoen

Bereikbaarheid 1e Hogeweg (en omgeving)

Hier vindt u een routebeschrijving naar de 1e Hogeweg en omgeving inclusief een omleidingskaart.

Een compleet overzicht van wegwerkzaamheden staat op www.zeist.nl/werkaandeweg

Kunst in het Hogewegplantsoen

Het Hogewegplantsoen leent zich bij uitstek voor kunst die verband houdt met de geschiedenis van Zeist en die de kernwaarden van de gemeente verbeeldt (groen, gezond en gastvrij). Bijvoorbeeld door het creëren van een bijzonder vormgegeven rustplek in het plantsoen.

Uitgangspunten voor de kunstopdracht zijn:

  • ruimtelijke / functionele voorzieningen, die het gebruik van de plek dienen;
  • sculpturale kwaliteit, die de fantasie prikkelt;
  • gebruik maken van de aanwezige beplanting en de fraaie bomen;
  • combinatie met een herinrichting van het plantsoen;
  • behoud van de kastanjeboom.


Het ontwerp voor het kunstwerk zal tot stand komen in nauwe samenwerking met een werkgroep die bestaat uit bewoners, ondernemers, vastgoedeigenaren en de gemeente. De presentatie van het ontwerp vindt waarschijnlijk plaats in oktober of november.

Meer informatie over kunst in het centrum.

Sloop luifel Meester de Klerkstraat

Maandag 28 augustus 2017 is aannemer Avezaat, in opdracht van gemeente Zeist, gestart met de sloop van de luifel in de Meester de Klerkstraat. In 3 weken tijd wordt de huidige luifel geheel verwijderd. Op de plek waar nu de pilaren staan wordt tijdelijke bestrating aangebracht. De glazen platen van de luifel worden tijdelijk weggehaald. Deze platen maken deel uit van de nieuwe luifel. Waarschijnlijk zal het aanbrengen van de nieuwe luifel in het voorjaar van 2018 uitgevoerd worden.

artist impression nieuwe luifel Meester de Klerkstraat
Artist impression van de nieuwe luifel

Onderhoudswerkzaamheden Stedin

In de week van 14 augustus vervangt aannemer Dynniq (namens Stedin) op de 1e Hogeweg (ter hoogte van de kruising met de Kerkweg) twee kleine stukjes gasleiding. De onderhoudswerkzaamheden van Dynniq nemen een paar dagen in beslag. Omdat het om kleine onderhoudswerkzaamheden gaat is de hinder zeer beperkt.

Vitens vervangt waterleiding 1e Hogeweg

Aannemer A. Hak begint (namens Vitens) op maandag 3 juli 2017 met het vervangen van een waterleiding aan de noordoostkant van de 1e Hogeweg (zijde Meester de Klerkstraat). De hele waterleiding vanaf Vishandel Vossole tot en met de Benetton moet worden vervangen. De werkzaamheden vinden gefaseerd plaats en moeten in oktober afgerond zijn.

Bereikbaarheid

Omdat de waterleiding onder het fietspad en een deel van de stoep (aan de kant van de Bagels & Beans en C’est Bon) loopt hoeft de weg niet afgesloten te worden. Hierdoor kan het doorgaand verkeer via de 1e Hogeweg blijven rijden en worden fietsers in de directe omgeving omgeleid. Ook voetgangers kunnen de stoep aan beide kanten van de 1e Hogeweg blijven gebruiken. Om de verdere hinder te verminderen zal aannemer A. Hak de werkzaamheden in drie delen uitvoeren. Hierdoor blijven de winkels en horecagelegenheden goed bereikbaar. 

 

 

Definitief ontwerp

Hier vindt u het  definitieve ontwerp van de 1e Hogeweg en de Meester de Klerkstraat.

Het nieuwe ontwerp wijkt op onderdelen iets af van het vastgestelde schetsontwerp van januari 2017. Samen met bewoners, ondernemers, pandeigenaren en BAM Infra hebben we afgelopen periode de ontwerpen verder geactualiseerd. Hier is vooral gekeken naar verbeteringen op het gebied van groen en fietsenstallingen. Daarnaast hebben we samen met de omgeving een aantal onderdelen ingevuld die in januari 2017 nog niet bekend waren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de locaties van oliebollenkramen en kiosken.

Gebied waar gewerkt wordt

Plattegrond 1e Hogeweg: begrenzing van het gebied dat wordt heringericht

Planning deelgebied

Hier vindt u een overzicht met de planning van alle activiteiten en werkzaamheden.

Meer informatie? Bezoek het informatiecentrum

Wilt u meer informatie over de werkzaamheden in het centrum? Breng dan een bezoek aan het informatiecentrum. Hier vindt u een overzicht van de actuele openingstijden.

Online antwoord op de meest gestelde vragen.

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Updates

Maandag 23 oktober start BAM Infra met de herinrichting van de Meester de Klerkstraat. Als eerste wordt de stoep aan de kant van Bakkerij Neplenbroek en de Gall & Gall vernieuwd. Op maandag 30 oktober start BAM Infra met fase 1 van de rijbaan.

Lees verder >>

De kastanje gaat het warm krijgen!

dinsdag 17 oktober 2017

Bij de herinrichting van het centrum worden gezonde bomen zoveel mogelijk bewaard. Dat geldt zeker voor de grote paardenkastanje in het plantsoen aan de 1e Hogeweg.

Lees verder >>

Op zaterdag 28 oktober onthult wethouder Fluitman het ontwerp voor het 1e Hogewegplantsoen.

Lees verder >>

Sinds 3 maanden is Muah Salon een nieuw gezicht op de Meester de Klerkstraat. De startende, jonge onderneemster weet wat zij wil.

Lees verder >>

Waar voorheen aan de Slotlaan 119 de naam Benetton op de gevel stond, is nu de naam FEMS duidelijk zichtbaar. Een nieuwe uitstraling, maar dezelfde gezichten.

Lees verder >>