Donkerelaan

Het gedeelte Slotlaan vanaf de kruising 1e en 2e Hogeweg tot aan Het Rond stond vroeger bekend als 'Donkerelaan'. Dit stuk Slotlaan wordt begin 2019 vernieuwd. De omgevingsvergunning is nu in procedure. Ook is de selectie van de aannemer in volle gang. De aanpassingen die gaan gebeuren, zijn:

  • verbetering monumentale structuur van de straat;
  • vernieuwing stoep aan de kant van het park;
  • de huidige bomen krijgen meer ruimte om te groeien;
  • meer lage, groene beplanting.

Door de aanpassingen ontstaat een mooiere verbinding met het Walkartpark.

Parkeerplaatsen en busroute

Parkeerplaatsen

Na overleg met bewoners en ondernemers is besloten om (een deel van) de parkeerplaatsen aan de kant van het Walkartpark te behouden.

De huidige parkeerplaatsen aan de kant van het Walkartpark worden heringedeeld. In de nieuwe situatie krijgt deze zijde 18 parkeerplaatsen voor 'langsparkeren'. De nieuwe situatie is overzichtelijker en daardoor veiliger. Aan de kant van de winkels komen 4 extra parkeerplaatsen. In totaal blijven 22 parkeerplaatsen behouden.

We zijn van plan om de parkeerplaatsen met elektrische oplaadpunten te verplaatsen naar het parkeerterrein aan de Kerkweg (achter de Groene Winkel).

Busroute

De aanpassing van de parkeerplaatsen is ook nodig om de straat geschikt èn verkeersveilig te maken voor de bus. De bus gaat rijden aan de kant van het Walkartpark, niet aan de kant van de winkels.

Op dit moment is nog niet bekend vanaf wanneer de bus hier zal gaan rijden. Dit is afhankelijk van de uitspraak van de Rechtbank, die de verkeersbesluiten binnen het centrum behandelt.

Waarom deze busroute?

Voor deze busroute is gekozen, om te voorkomen dat de busreis naar Utrecht langer gaat duren. De bus moet straks in het centrum iets omrijden, omdat de Weeshuislaan (tussen de Slotlaan en Antonlaan) wordt afgesloten voor alle verkeer. Dus ook voor de bus.

De nieuwe busroute via de Voorheuvel en 1e Hogeweg duurt ongeveer 2 minuten langer. Door de bussen naar Utrecht via de Donkerelaan te laten rijden, in plaats van de Laan van Beek en Royen, wordt die tijd weer ingehaald.

Groene aansluiting op het Walkartpark

Alle bomen aan de Donkerelaan blijven behouden. De strook tussen de weg en het Walkartpark vergroenen we met planten die mooi aansluiten op het Walkartpark. Hiermee krijgt de laan een groener karakter en verbetert de monumentale structuur van dit deel van de Slotlaan.

Afvalcontainers

Op twee plekken blijven ondergrondse afvalcontainers staan. In totaal gaat het om 5 containers (3 en 2 stuks). 

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Updates

Per 1 november worden vier verkeers­maatregelen van kracht.

Lees verder >>

Informatiecentrum gesloten

maandag 22 oktober 2018

Het informatiecentrum aan de Weeshuislaan is per 18 oktober definitief gesloten.

Lees verder >>

Op 17 oktober is de eerste helft van de kruising Slotlaan-1e Hogeweg opgeleverd.

Lees verder >>

Vanaf maandag 8 oktober wordt de rijbaan van de Slotlaan tussen de 1e Hogeweg en de Weeshuislaan heringericht. Hierdoor is er tijdelijk geen verkeer meer mogelijk.

Lees verder >>

Op 1 oktober is het zover, dan start de week van de Maaltijd van Zeist! Dit is dan ook het moment om bijvoorbeeld input te geven over de pilot autovrije Slotlaan.

Lees verder >>