Slotlaan inclusief zijstraten

In mei startte de herinrichting van de Slotlaan: de stoep en de rijbaan werden vernieuwd. Inmiddels is het grootste deel van de Slotlaan - vanaf de Weeshuislaan tot de Korte Steynlaan - heringericht en weer open voor het verkeer. Rond de jaarwisseling komen nog de nieuwe groenbakken.

Begin 2018 wordt de Slotlaan tussen de Weeshuislaan en de 1e Hogeweg heringericht.

Toelichting inrichting eerste deel Slotlaan

Het eerste deel van de Slotlaan is heringericht en dat is even wennen voor iedereen. Hierbij een korte toelichting op de nieuwe inrichting.

Shared Space

In de centrumvisie is de Slotlaan aangewezen als autoluw binnen een 'Shared Space-principe'. Dit betekent dat de automobilist zich te gast voelt en de fietsers en voetgangers centraal staan. De Slotlaan is daarom grotendeels ingericht als verblijfsgebied volgens de principes van 'Shared Space'. We hebben dit vooral gedaan op plaatsen waar men oversteekt, grofweg ter hoogte van alle zijstraten en de doorsteekjes naar het Wilhelminapark. De weg is hier iets verhoogd om ook de oversteek makkelijker te maken. Deze verhoging werkt snelheidsremmend.

Fietspaden en fietsstroken

De breedte van het fietspad en fietsstrook is dezelfde gebleven. Om te benadrukken dat het om een verblijfsruimte gaat, is het kleurverschil beperkt en is er geen belijning aangebracht tussen de rijbaan en fietsstrook. Ook hierdoor wordt het gevoel, dat de automobilist te gast is, versterkt en wordt hij gestimuleerd om een lagere snelheid aan te houden.

Parkeeroverlast

We constateren dat er op sommige locaties geparkeerd wordt waar dat niet de bedoeling is. Dit is een bekend nadeel van een Shared Space inrichting. Om dit tegen te gaan zijn er extra paaltjes, verkeersborden en plantenbakken geplaatst en worden ‘foutparkeerders’ gewezen op de regels en alternatieve parkeergelegenheden. De gemeente pakt dit samen met ondernemers en handhavers op.

Evaluatie

De herinrichting van de Slotlaan wordt, als alles klaar is, geëvalueerd. Naar verwachting zal de evaluatie na de zomer van 2018 plaatsvinden.

Kunst op de Slotlaan

Op de Slotlaan komen 5 bijzondere elementen, zoals:

  • een groot zitelement
  • een fontein
  • diverse zuilen
  • een bijzonder element met een mogelijke podiumfunctie.

De kunstwerken op de Slotlaan gaan een 'familie' vormen die een link leggen met belangrijke Zeister maatschappelijke instellingen. Instellingen waar we trots op zijn. De kunstontwerpen zullen tot stand komen in nauwe samenwerking met een werkgroep die bestaat uit bewoners, ondernemers, vastgoedeigenaren en de gemeente. Wanneer de ontwerpen gepresenteerd wordt is nog onbekend.

Meer informatie over kunst in het centrum.

Groene winkelstraat

De Slotlaan is de langste winkelstraat van Zeist en verbindt het centrum met het Walkartpark en het Slot. Aan de straat zijn ruim 150 winkels en ongeveer 300 woningen/appartementen gevestigd. Na de herinrichting ontstaat er een groene winkelstraat waar het gezellig is om te winkelen en verblijven met een autoluw karakter. Er ontstaat meer ruimte voor winkelend publiek.

Gebied waar gewerkt wordt

plattegrond van het Slotlaangebied dat wordt heringericht
Plattegrond Slotlaan en zijstraten: begrenzing van het gebied dat wordt heringericht

Planning deelgebied: overlast beperken door gefaseerde uitvoering

Om de hinder op de Slotlaan te beperken wordt gefaseerd gewerkt. De winkelstraat is opgedeeld in twee delen. Het eerste deel (vanaf de Weeshuislaan tot aan het busstation) is inmiddels heringericht. Hier is BAM Infra op dit moment bezig met de afwerking.

Begin 2018 start de aannemer met de herinrichting van het tweede deel van de Slotlaan: het gedeelte vanaf de Weeshuislaan tot aan de 1e Hogeweg. Dit deel wordt pas heringericht als de nieuwe busroute via het voormalige tunneltje gereed is.

Hier vindt u een actueel overzicht van de planning.

Definitief ontwerp

Hier vindt u het  definitieve ontwerp van de 1e Hogeweg en de Meester de Klerkstraat. Het ontwerp voor de Slotlaan - gedeelte Donkerelaan - moet nog definitief gemaakt worden. Publicatie van dit deel van het ontwerp volgt nog.

Het nieuwe ontwerp zal op onderdelen iets afwijken van het vastgestelde schetsontwerp van januari 2017. Samen met bewoners, ondernemers, pandeigenaren en BAM Infra hebben we afgelopen periode de ontwerpen verder geactualiseerd. Hier is vooral gekeken naar verbeteringen op het gebied van groen en fietsenstallingen. Daarnaast hebben we samen met de omgeving een aantal onderdelen ingevuld die in januari 2017 nog niet bekend waren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de locaties van oliebollenkramen en kiosken.

3-D animatie centrumontwerp

Bekijk 3-D animatie

2016 stond in het teken van het ontwerpen van een nieuw centrum. Bewoners, ondernemers en vastgoedeigenaren hebben samen met de gemeente en onder leiding van een ingenieursbureau per gebied een ontwerp gemaakt.

Op 22 februari 2017 is in de raadzaal van het gemeentehuis de 3D-animatie van het centrum gelanceerd. In de animatie loopt de kijker als het ware door het nieuwe centrum heen en krijgt hij een goede indruk van het toekomstige centrum van Zeist.

Meer informatie

Aannemer BAM Infra stuurt regelmatig een nieuwsbrief over de voortgang van de werkzaamheden. Hier vindt u een overzicht van alle BAM-nieuwsbrieven over de Slotlaan.

Wilt u meer informatie over de werkzaamheden in het centrum? Breng dan een bezoek aan het informatiecentrum. Hier vindt u een overzicht van de actuele openingstijden.

Hier vindt u antwoord op de meest gestelde vragen over de herinrichting van het centrum van Zeist.

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Updates

Op zaterdag 24 maart opent kunstenaar Ram Katzir eenmalig de deuren van zijn tijdelijke atelier. U kunt dan met eigen ogen zien hoe het kunstwerk voor de 1e Hogeweg wordt gemaakt.

Lees verder >>

Fiets niet tegen de lamp

dinsdag 13 maart 2018

Let goed op bij gebruik van het fietspad op de 1e Hogeweg (aan de kant van de oude V&D). Fiets niet tegen de lamp...

Lees verder >>

Voortgang kunstwerk 1e Hogeweg

dinsdag 13 maart 2018

De vormen van het kunstwerk 'Eden' voor het plantsoen aan de 1e Hogeweg worden steeds duidelijker.

Lees verder >>

Het voormalige V&D pand in het centrum van Zeist staat al geruime tijd leeg. Binnenkort start een onderzoek naar een goede toekomstbestendige invulling waardoor het pand weer meerwaarde heeft voor de inwoners, ondernemers en het centrum van Zeist.

Lees verder >>

Maandag 19 maart start BAM Infra met de herinrichting van de 1e Hogeweg. De werkzaamheden worden in 2 fasen uitgevoerd. Door deze fasering blijven de winkels bereikbaar.

Lees verder >>