Slotlaan inclusief zijstraten

Betere belijning laad- en losvakken Slotlaan

Op 14, 15 en 16 mei worden de laad en losvakken op de Slotlaan aangepast. De huidige vakken blijven bestaan, maar krijgen een duidelijkere belijning. Daarnaast worden speciale tegels met een laad- en lossymbool aangebracht. Door deze aanpassing is duidelijker waar men kan laden en lossen (en op dat moment niet mag parkeren). De werkzaamheden zorgen voor beperkte hinder voor het verkeer. De Slotlaan blijft open voor alle verkeer. De laad en losvakken zijn wel tijdelijk buiten gebruikt doordat daar gewerkt wordt.

Laatste deel Slotlaan

Na de zomervakantie gaat men verder met de Weeshuislaan (tussen de Slotlaan en Antonlaan) en wordt het laatste deel van de Slotlaan heringericht. In mei 2017 startte de herinrichting van de Slotlaan: de stoep en de rijbaan werden vernieuwd.

Hier vindt u meer informatie over de herinrichting van de 'Donkerelaan', dit is het deel van de Slotlaan vanaf de kruising Hogeweg tot aan Het Rond.

Hier vindt u een actueel overzicht van de planning.

Planten voor de Slotlaan

Op 22 mei is het planten van nieuwe beplanting in de Slotlaan gestart. Hierdoor krijgt de winkelstraat een groenere uitstraling. Door de keuze van de planten in de groenvakken, zal er ieder seizoen iets bloeien. Dus niet alleen in de zomer.

Tijdelijke omheining plantvakken

Om te voorkomen dat er in de groenvakken geparkeerd wordt, worden de vakken voorzien van enkele paaltjes die met ijzerdraad aan elkaar verbonden zijn. Deze omheining is tijdelijk.

Meer en betere plantenbakken?

De planten zijn natuurlijk niet tijdelijk. Die krijgen straks een plaats in de nieuwe plantenbakken. Het ontwerpteam van de Slotlaan wil graag meer en betere plantenbakken. Rond de zomervakantie gaan we hierover in gesprek met het ontwerpteam Slotlaan.

Aanpassing venstertijden laden en lossen op de Slotlaan

Naast de aanpassing van de laad en losvakken (14, 15 en 16 mei) zijn ook de venstertijden op de Slotlaan aangepast. In overleg met de ondernemers van de Slotlaan is besloten om de venstertijden in te korten. Dit betekent dat de laad- en losplekken alleen op doordeweekse dagen tussen 7.00 en 12.00 uur gebruikt mogen worden voor het bevoorraden van de winkels. Voor ondernemers en hun distributeurs zijn de venstertijden positief. De meeste distributeurs komen in de ochtend, en hebben nu meer kans op een vrije laad- en losplaats. Dit betekent ook dat er veel minder op de rijbaan of fietspad geladen en gelost zal gaan worden. Dit is goed voor de verkeersveiligheid. Hier zal ook op gehandhaafd gaan worden. Verder is deze aanpassing een extra stimulans distributeurs om winkels in de ochtend te bevoorraden. Ook dit is veiliger doordat er op dat moment minder winkelend publiek aanwezig is. Buiten de venstertijden kunnen de laad en losplaatsen gebruikt worden door bezoekers van de Slotlaan om te parkeren (betaald parkeren en maximaal 1,5 uur).

Toelichting inrichting eerste deel Slotlaan

Het eerste deel van de Slotlaan is heringericht en dat is even wennen voor iedereen. Hierbij een korte toelichting op de nieuwe inrichting.

Shared Space

In de centrumvisie is de Slotlaan aangewezen als autoluw binnen een 'Shared Space-principe'. Dit betekent dat de automobilist zich te gast voelt en de fietsers en voetgangers centraal staan. De Slotlaan is daarom grotendeels ingericht als verblijfsgebied volgens de principes van 'Shared Space'. We hebben dit vooral gedaan op plaatsen waar men oversteekt, grofweg ter hoogte van alle zijstraten en de doorsteekjes naar het Wilhelminapark. De weg is hier iets verhoogd om ook de oversteek makkelijker te maken. Deze verhoging werkt snelheidsremmend.

Fietspaden en fietsstroken

De breedte van het fietspad en fietsstrook is dezelfde gebleven. Om te benadrukken dat het om een verblijfsruimte gaat, is het kleurverschil beperkt en is er geen belijning aangebracht tussen de rijbaan en fietsstrook. Ook hierdoor wordt het gevoel, dat de automobilist te gast is, versterkt en wordt hij gestimuleerd om een lagere snelheid aan te houden.

Parkeeroverlast

We constateren dat er op sommige locaties geparkeerd wordt waar dat niet de bedoeling is. Dit is een bekend nadeel van een Shared Space inrichting. Om dit tegen te gaan zijn er extra paaltjes, verkeersborden en plantenbakken geplaatst en worden ‘foutparkeerders’ gewezen op de regels en alternatieve parkeergelegenheden. De gemeente pakt dit samen met ondernemers en handhavers op.

Evaluatie

De herinrichting van de Slotlaan wordt, als alles klaar is, geëvalueerd. Naar verwachting zal de evaluatie na de zomer van 2018 plaatsvinden.

Kunst op de Slotlaan

Op de Slotlaan komen 5 bijzondere elementen, zoals:

  • een groot zitelement
  • een fontein
  • diverse zuilen
  • een bijzonder element met een mogelijke podiumfunctie.

De kunstwerken op de Slotlaan gaan een 'familie' vormen die een link leggen met belangrijke Zeister maatschappelijke instellingen. Instellingen waar we trots op zijn. De kunstontwerpen zullen tot stand komen in nauwe samenwerking met een werkgroep die bestaat uit bewoners, ondernemers, vastgoedeigenaren en de gemeente. Wanneer de ontwerpen gepresenteerd wordt is nog onbekend.

Meer informatie over kunst in het centrum.

Gebied waar gewerkt wordt

plattegrond van het Slotlaangebied dat wordt heringericht
Plattegrond Slotlaan en zijstraten: begrenzing van het gebied dat wordt heringericht

Definitief ontwerp

Hier vindt u het  definitieve ontwerp van de 1e Hogeweg en de Meester de Klerkstraat. Het ontwerp voor de Slotlaan - gedeelte Donkerelaan - moet nog definitief gemaakt worden. Publicatie van dit deel van het ontwerp volgt nog.

Het nieuwe ontwerp zal op onderdelen iets afwijken van het vastgestelde schetsontwerp van januari 2017. Samen met bewoners, ondernemers, pandeigenaren en BAM Infra hebben we afgelopen periode de ontwerpen verder geactualiseerd. Hier is vooral gekeken naar verbeteringen op het gebied van groen en fietsenstallingen. Daarnaast hebben we samen met de omgeving een aantal onderdelen ingevuld die in januari 2017 nog niet bekend waren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de locaties van oliebollenkramen en kiosken.

Meer informatie

Aannemer BAM Infra stuurt regelmatig een nieuwsbrief over de voortgang van de werkzaamheden. Hier vindt u een overzicht van alle BAM-nieuwsbrieven over de Slotlaan.

Wilt u meer informatie over de werkzaamheden in het centrum? Breng dan een bezoek aan het informatiecentrum. Hier vindt u een overzicht van de actuele openingstijden.

Hier vindt u antwoord op de meest gestelde vragen over de herinrichting van het centrum van Zeist.

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Updates

Vanaf 29 mei start BAM met het vernieuwen van het laatste deel van de Meester de Klerkstraat.

Lees verder >>

Planten voor de Slotlaan

donderdag 24 mei 2018

Op 22 mei is het beplanten van de Slotlaan gestart. In de straat zullen er het hele jaar door bloemen gaan bloeien.

Lees verder >>

De beelden 'Le temps s'écoule' en 'Man en vrouw' hebben weer een plek gekregen in het vernieuwde centrum.

Lees verder >>

Op 14, 15 en 16 mei worden de laad en losvakken op de Slotlaan aangepast. De huidige vakken blijven bestaan, maar krijgen een duidelijkere belijning. Daarnaast worden speciale tegels met een laad- en lossymbool aangebracht.

Lees verder >>

Op 30 april start BAM Infra met het laatste deel van de 1e Hogeweg (het gedeelte vanaf het plantsoen tot aan de kruising Slotlaan - 1e Hogeweg). Naar verwachting is de winkelstraat 1 juni klaar.

Lees verder >>