Slotlaan inclusief zijstraten

Op maandag 8 mei is BAM Infra gestart met de herinrichting van de Slotlaan. Om de bereikbaarheid van winkels en woningen te behouden wordt er in delen gewerkt. Eerst wordt de stoep aangepakt en daarna de rijbaan.

Op dit moment werkt BAM Infra aan de eerste 2 delen van de Slotlaan:

  1. vanaf de Weeshuislaan tot en met de Jagerlaan
  2. vanaf de Jagerlaan tot en met de Middellaan

Op deze plaatsen is de stoep verwijderd en zijn de eerste, nieuwe stenen gelegd. Op de zanderige stukken liggen loopplaten om de winkels en woningen goed bereikbaar te houden. Na de zomer komen er ook nieuwe groenvakken. In oktober wordt de Slotlaan grotendeels opgeleverd. 

Kijk hier voor de tekening van het definitieve ontwerp van de Slotlaan (Pdf; 3.6MB).

Kunst op de Slotlaan

Op de Slotlaan komen 5 bijzondere elementen, zoals:

  • een groot zitelement
  • een fontein
  • diverse zuilen
  • een bijzonder element met een mogelijke podiumfunctie.

De kunstwerken op de Slotlaan gaan een 'familie' vormen die een link leggen met belangrijke Zeister maatschappelijke instellingen. Instellingen waar we trots op zijn. De kunstontwerpen zullen tot stand komen in nauwe samenwerking met een werkgroep die bestaat uit bewoners, ondernemers, vastgoedeigenaren en de gemeente. Wanneer de ontwerpen gepresenteerd wordt is nog onbekend.

Meer informatie over kunst in het centrum.

Werkzaamheden vanaf 14 augustus

Voor de bouwvak is al een deel van de Slotlaan vernieuwd. Er ligt nieuwe bestrating en er zijn plantenvakken aangebracht. Op maandag 14 augustus gaat de aannemer verder met het gedeelte vanaf de Jagerlaan tot aan de Steynlaan. Ook het plein tussen het Pastalokaal en de Reünie wordt in dit deel meegenomen en wordt dus vernieuwd. Dit gedeelte van de Slotlaan wordt geheel afgesloten, omdat naast de stenen ook het asfalt verwijderd wordt. De verkeersomleiding staat in de directe omgeving aangegeven. De Slotlaan blijft verder goed bereikbaar.

Hier vindt u meer informatie over de bereikbaarheid en het parkeren in het centrum. Een compleet overzicht van de actuele wegwerkzaamheden staat op www.zeist.nl/werkaandeweg

Gebied waar gewerkt wordt

plattegrond van het Slotlaangebied dat wordt heringericht
Plattegrond Slotlaan en zijstraten: begrenzing van het gebied dat wordt heringericht

Planning deelgebied: overlast beperken door gefaseerde uitvoering

Het deelgebied Slotlaan met zijstraten wordt heringericht in de periode mei tot en met oktober.

Om de overlast tijdens de werkzaamheden te beperken is er voor gekozen om de Slotlaan in verschillende fases op te delen. BAM Infra begint met de stoep en zal later de rijbaan (het gedeelte vanaf de Weeshuislaan tot aan het busstation) vernieuwen.

Herinrichting tweede deel Slotlaan

De rijbaan vanaf de 1e en 2e Hogeweg tot aan de Weeshuislaan wordt begin 2018 vernieuwd. Dit deel wordt pas heringericht als de nieuwe busroute via het voormalige tunneltje gereed is.

Hier vindt u een overzicht met de planning van alle activiteiten en werkzaamheden.

Definitief ontwerp

Hier vindt u het  definitieve ontwerp van de 1e Hogeweg en de Meester de Klerkstraat. Het ontwerp voor de Slotlaan - gedeelte Donkerelaan - moet nog definitief gemaakt worden. Publicatie van dit deel van het ontwerp volgt nog.

Het nieuwe ontwerp zal op onderdelen iets afwijken van het vastgestelde schetsontwerp van januari 2017. Samen met bewoners, ondernemers, pandeigenaren en BAM Infra hebben we afgelopen periode de ontwerpen verder geactualiseerd. Hier is vooral gekeken naar verbeteringen op het gebied van groen en fietsenstallingen. Daarnaast hebben we samen met de omgeving een aantal onderdelen ingevuld die in januari 2017 nog niet bekend waren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de locaties van oliebollenkramen en kiosken.

3-D animatie centrumontwerp

Bekijk 3-D animatie

2016 stond in het teken van het ontwerpen van een nieuw centrum. Bewoners, ondernemers en vastgoedeigenaren hebben samen met de gemeente en onder leiding van een ingenieursbureau per gebied een ontwerp gemaakt.

Op 22 februari 2017 is in de raadzaal van het gemeentehuis de 3D-animatie van het centrum gelanceerd. In de animatie loopt de kijker als het ware door het nieuwe centrum heen en krijgt hij een goede indruk van het toekomstige centrum van Zeist.

Groene winkelstraat

De Slotlaan is de langste winkelstraat van Zeist en verbindt het centrum met het Walkartpark en het Slot. Aan de straat zijn ruim 150 winkels en ongeveer 300 woningen/appartementen gevestigd. Na de herinrichting ontstaat er een groene winkelstraat waar het gezellig is om te winkelen en verblijven met een autoluw karakter. Er ontstaat meer ruimte voor winkelend publiek.

Meer informatie

Aannemer BAM Infra stuurt regelmatig een nieuwsbrief over de voortgang van de werkzaamheden. Hier vindt u een overzicht van alle BAM-nieuwsbrieven over de Slotlaan.

Wilt u meer informatie over de werkzaamheden in het centrum? Breng dan een bezoek aan het informatiecentrum. Hier vindt u een overzicht van de actuele openingstijden.

Hier vindt u antwoord op de meest gestelde vragen over de herinrichting van het centrum van Zeist.

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Updates

Met de Zeister parkeerpas kunt u makkelijk achteraf betaald parkeren in het centrum van Zeist. Voor bezoekers van het centrum is er een tijdelijke actie: als u NU de pas aanvraagt, ontvangt u van ons 10 euro parkeertegoed.

Lees verder >>

Kunst in het centrum

dinsdag 19 september 2017

Op verschillende plekken in het centrum komen nieuwe kunstwerken.

Lees verder >>

In de advertentie in De Nieuwsbode van 6 september 2017 staat een fout. Er is te lezen dat de rotonde 1e Hogeweg – Montaubanstraat naar alle waarschijnlijkheid vanaf maandag 25 november volledig wordt afgesloten voor alle verkeer. De genoemde datum klopt niet. Het moet zijn begin oktober, dan wordt...

Lees verder >>

De Bijzondere Taarten Fabriek opende 18 september haar deuren aan de 1e Hogeweg. In de Bijzondere Taarten Fabriek werken mensen die om wat voor reden dan ook een afstand hebben tot de arbeidsmarkt.

Lees verder >>

Apresto is Guesswhy

donderdag 31 augustus 2017

Modezaak Apresto blijft gewoon in Zeist, maar gaat verder onder de naam ‘Guesswhy’.

Lees verder >>